Bytová výstavba

Apartmány Kollárova

Apartmány Kollárova, Hustopeče u Brna
Objednatel: vlastní investice
Kontakt na objednatele: vlastní investice
Rozsah: 40 mil. Kč
Termín dokončení: 6/2022

Viladům u svatého Vavřince

Novostavba domu Řečkovice„Viladům u svatého Vavřince“
Objednatel: Vlastní investice
Rozsah: 17 mil. Kč vč DPH
Termín plnění: 4/2020 – 12/2021

RD “ U Hradeb“

RD „U Hradeb“ Slavkov u Brna
Objednatel: vlastní investice
Kontakt na objednatele: vlastní investice
Rozsah: 5 RD , 32mil. Kč
Termín dokončení: 5/2020

BD Mikulov

Investor: ERNA Bau s.r.o.
Zhotovitel: Stavební společnost Čáslava s.r.o.
Rozsah: 52 mil Kč
Termín dokončení: 3/2020

BD Bučovice Příhon

BD Bučovice, Příhon
Předmět zakázky: Adaptace RD na bytové jednotky, Bučovice, ul. Příhon
Objednatel: vlastní investice
Rozsah: 6,1 mil Kč
Termín dokončení: 2/ 2018

 

bytový dům SVITAVA

Objednatel: vlastní investice
Kontakt na objednatele: vlastní investice
Rozsah: 40mil. Kč Kč
Termín dokončení: 10/2015

Výstavba BD Bučovice I. etapa

Název: BD Bučovice „U Škol“
Ivestor: vlastní výstavba
Rzsah : 32 mil Kč  – 22 bytových jednotek
Trmín dokončení: 6/2013

Výstavba garáží – Slavkov u Brna

Investor : vlastní investice
Kontakt na investora : vlastní investice
Rozsah : 1.5mil Kč
Termín plnění : 3-7.2014

Rekonstrukce malometrážních bytů Bučovice

Objednatel: město Bučovice
Rozsah: 24 000 000,- Kč
Termín dodání: 2002

Rekonstrukce – Bytový dům Pellicova

Objednatel: Statutární město Brno
Kontakt na objednatele: Ing. Kalášková, tel.: 542 171 111
Rozsah: 13 000 000,- Kč
Termín dodání: 7/2007

Rekonstrukce bytových domů Dornych

Objednatel: ÚMČ Brno – střed
Kontakt na objednatele: tajemník ÚMČ JUDr. Novotný, tel.: 602 546 267
Rozsah: 5 500 000,- Kč
Termín dodání: 11/2004

Rekonstrukce bytového domu Brno – Václavská 18

Objednatel: ÚMČ Brno – střed
Kontakt na objednatele: tajemník ÚMČ JUDr. Novotný, tel.: 602 546 267
Rozsah: 2 000 000,- Kč
Termín dodání: 09/2006

Novostavba 33 bytových jednotek – Rousínov

Objednatel: vlastní investice
Rozsah: 36 000 000,- Kč
Termín dodání: 2009

Novostavba 58 bytových jednotek Slavkov u Brna

Objednatel: vlastní investice
Kontakt na objednatele: vlastní investice
Rozsah: 82 700 000,- Kč
Termín dodání: 2009

Novostavba 135 bytových jednotek Cacovická – Skryjova, Brno

Objednatel: vlastní investice
Kontakt na objednatele: vlastní investice
Rozsah: 224 000 000, – Kč
Termín dodání: 2011 

Občanské stavby

Vytvoření odpočinkové zóny ve dvoře Právnické fakulty MUNI

Předmět díla: zemní práce, sadové úpravy, mobiliář
Objednatel: Právnická fakulta MUNI Brno
Kontakt na objednatele: Ing. Petr Klein, vedoucí správy budovy; t.: 733 627220
Rozsah: 1,5 mil. Kč bez DPH
Termín dokončení: 10.7.2023

Oprava sociálního zařízení Logopedického stacionáře Synkova

Předmět díla: stavební úpravy, ZTI, interiérové vybavení
Objednatel: Sdružení zdravotnockých zařízení Brno
Kontakt na objednatele: Ing. Michal Štefáček, TDO, 777 364 483
Rozsah: 1,2 mil. Kč bez DPH
Termín dokončení: 18.8.2023

Rekonstrukce učebny 025 Prf MUNI Brno

Předmět díla: stavební úpravy, ZTI, UT, SLP, SIL, akustické podhledy, podlahové kce., interiérové vybavení
Objednatel: Masarykova universita Brno
Kontakt na objednatele: Ing. Martin Škarek, manažer investičních projektů, Tel:601 339 564
Rozsah: 2,9 mil. Kč bez DPH
Termín dokončení: 15.9.2022

Rekonstrukce domu tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

Předmět díla: rekonstrukce 4 a 5 NP budovy – rekonstrukce sřechy, dispoziční změny vnitřních prostor, podlahy, ZTI, UT, EL, nové truhlářské prvky, omítky, SDK KCE
Objednatel: Židovská obec Brno
Kontakt na objednatele: Pavel Pisk – ředitel : 731 407 599
Rozsah: 13,3 mil Kč vč DPH
Termín dokončení: 9/2018

Přístavba garáže hasičské zbrojnice Milešovice

Předmět díla: Vybudování zděné kce, podlahy, vnitří + vnější omítky, sekční + ocelová PP vrata
Objednatel: Obec Milešovice
Kontakt na objednatele: Ing. Bohdan Tišer, starosta 603 217 184
Rozsah: 1,5 mil Kč bez DPH
Termín dokončení: 12/2019

Rekonstrukce rodinné vily v Adamově

Předmět zakázky: rekonstrukce rodinné vily v Adamově
Objednatel: soukromý investor
Rozsah : I. etapa = 1,2 mil Kč bez DPH
             II. etapa = 0,9 mil Kč bez DPH
Termín realizace: I. ET: 12-7.2018
                          II. ET: 2-5.2019

Rekonstrukce kapličky svaté Anny Milešovice

Předmět zakázky: rekonstrukce kapličky Svaté Anny, Milešovice, výměna střechy, výplní otvorů, statické
                            zajištění objektu, sanace
Objednatel:           obec Milešovice
Rozsah:                1,2 mil Kč
Termín dokončení: 3/2019

 

Oprava podlahy učeben a kabinetu ZUŠ Střelice

Objednatel: Obec Střelice
Kontakt na objednatele: PaedDr. Zdeněk Ondrášek – starosta, tel: 602158770
Rozsah: 0,6 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 6-9/2017

 

 

Oprava učeben B11 a B12-Mendelova univerzita Brno

Akce: Oprava učeben B11 a B12
Objednatel: Mendelova univerzita Brno
Rozsah prací: Výměna podlah, omítky, elektro
Cena: 0,75mil Kč bez DPH
Termín plnění: 8-10.2018

Úprava výukových prostor v 5. patře objektu Morfo A1 u UKB

Objednatel:Masarykova universita Brno
Kontakt na objednatele: Ing. Rostislav Siartčík, tel: 725 870 896 , TDO
Rozsah: 1,8 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 7-9.2017

Oprava podlahy učeben a kabinetu ZUŠ ve Střelicích u Brna

Objednatel: Obec Střelice u Brna
Kontakt na objednatel: PaedDr. Zdeněk Ondrášek – starosta, 547 427 413
Rozsah: 1 mil Kč
Termín dokončení: 8/2016

Rekonstrukce kontejnerového stání Řehořova

Předmět zakázky: Rekonstrukce kontejnerového stání Řehořova Brno
Objednatel: MČ Brno – Černovice
Kontakt na objednatele:Bc. Ján Jirků, TD, tel: 548 129 838
Rozsah: 0,3 mil Kč
Termín dokončení: 10/2016

VAS, sídlo Soběšická 156, Brno: I.etapa oprav – sociální zařízení

Předmět zakázky: Rekonstrukce sociálních zařízení
Objednatel: VAS a.s.
Kontakt na objednatele: Ing. Chalabala – TD , tel: 724 219 645
Rozsah: 4,0 mil Kč
termín dodání: 1/2017

Oprava objektu Senior Point – Charbulova 38

Předmět zakázky: Stavební přestavba stávajícího objektu na kontaktní místo Senior Point.
Objednatel: MČ Brno – Černovice
Kontak na objednatele: Mgr. Pavel Balžík – starosta tel:548 129 821
Rozsah: 0,8 mil. Kč
Termín dokončení: 11/2015

Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny

Rekonstrukce ZŠ Kanice III – odborné učebny
Objednatel:Obec Kanice
Kontakt na objednatele: Ing Kalivoda 607 505 358
Rozsah: 4,2 mil Kč
Termín dodání: 26.3.2015

Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny

Rekonstrukce ZŠ Kanice III – odborné učebny – finacováno z : ROP Jihovýchod, EU
Objednatel:Obec Kanice
Kontakt na objednatele: Ing Kalivoda 607 505 358
Rozsah: 4,2 mil Kč 
Termín dodání: 26.3.2015

UN Brno – oddělení rehabilitace

Objednatel:Úrazová nemocnice Brno
Kontakt na objednatele: Ing Jan Nesnídal 545 211 082
Rozsah: 2,1 mil Kč
Termín dodání: 4 – 5.2014

Nika pro kontejnery SD Slavkov u Brna

Objednatel:RESPONO a.s
Kontakt na objednatele: Ing Horáček – ředitel 603845712
Rozsah: 0,5 mil Kč
Termín dodání: 7/2012 – 9/2012

Rekonstrukce CHÚC včetně evakuačního výtahu

objednatel: Úrazová nemocnice Brno
Kontakt na objednatele: Ing Jan Nesnídal 545 211 082
Rozsah: 11,5 mil Kč
Termín dodání: 9/2012-12/2012

Zázemí distribuce stravy a sklad špinavého prádla

Objednatel:Úrazová nemocnice Brno
Kontakt na objednatele: Ing Jan Nesnídal 545 211 082
Rozsah: 2 mil Kč
Termín dodání: 3.2 – 30.4.2012

MŠ Kanice – II. oddělení

Objednatel:Obec Kanice
Kontakt na objednatele: Ing Kalivoda 607 505 358
Rozsah: 3,8 mil Kč
Termín dodání: 4/2012 – 7/2012

Rekonstrukce ZŠ Břežany

Objednatel: Obec Břežany
Kontakt na objednatele: Mgr. Josef Rebenda – starosta
Rozsah: 4 600 000,- Kč
Termín dodání: 11/2009

Střelice – Multifunkční centrum

Jedná se o novostavbu multifunkčního kulturního centra, které zároveň slouží jako mateřská školka.
Ivestor: Obec Střelice u Brna
Kontakt na investora: PaedDr. Zdeněk Ondráček – starosta, tel: 547 427 419
Rozsah: 38. mil. Kč 
Termín dokončení: 7/2012 

Stavební úpravy školy v Habrovanech

Objednatel:Obec Habrovany
Kontakt na objednatele: Radoslav Dvořáček, starosta 517 374 274
Rozsah: 2,6 mil Kč
Termín dodání: 6-8.2012

Rekonstrukce DPS Slavkov u Brna

Objednatel: Město Slavkov u Brna
Kontakt na objednatele: Ing. Lokaj 544 121 106
Rozsah: 4 600 000,- Kč
Termín dodání: 9/2011

Rekonstrukce ZŠ Kanice

Objednatel: Obec Kanice
Kontakt na objednatele: Ing. Kalivoda, tel.: 607 505 358
Rozsah: 15 700 000,- Kč
Termín dodání: 10/2007

Turistická ubytovna Řícmanice

Objednatel: Obec Řícmanice
Kontakt na objednatele: p. Heger, tel.: 603 236 747
Rozsah: 2 000 000,- Kč

Termín dodání: 11/2006

Rekonstrukce Zoo Bystrc, objekt Kopyta

Objednatel: Brno střed
Kontakt na objednatele: Ing. Bednářová 603 960 892
Rozsah: 6 500 000,- Kč
Termín plnění: 10/2006 – 11/2007

Rekonstrukce ústavu péče pro postiženou mládež Kociánka

Objednatel: Ústav soc. péče pro tělesně postiženou mládež – Královo Pole
Kontakt na objednatele: JUDr Motyčka, tel.: 606 956 614
Rozsah: 13 200 000,- Kč
Termín dodání: 11/2005

Rekonstrukce knihovny Jiřího Mahena

Objednatel: KJM v Brně
Kontakt na objednatele: Ing. Antošová, tel.: 542 532 111
Rozsah: 1 000 000,- Kč
Termín dodání: 08/2006

Rekonstrukce kulturního domu – Hrušky

Objednatel: Obec Hrušky
Kontakt na objednatele: p. Hudec, tel.: 723 816 490
Rozsah: 1 700 000,- Kč
Termín dodání: 10/2005

Rekonstrukce ZŠ nám. Komenského, Slavkov

Objednatel: město Slavkov
Kontakt na objednatele: vedoucí investic Ing. Černý, tel. 723 657 529
Rozsah: 15 000 000,- Kč
Termín dodání: 12/2003

Rekonstrukce ZŠ Drnholec

Objednatel: Městys Drnholec
Kontakt na objednatele: Josef Čápek – starosta obce
Rozsah: 15 000 000Kč
Termín dodání: 11/2007 – 6/2008

Výstavba tréninkového bydlení pro zdravotně postižené

Objednatel: Zámeček Střelice
Kontakt na objednatele: Miloš Voštera, 547 422 813
Rozsah: 4 300 000, -Kč
Termín dodání: 11/2009

Rekonstrukce a nástavba ZŠ Rousínov

Objednatel: město Rousínov
Kontakt na objednatele: vedoucí investic pan Hrabal, tel. 517 370 323
Rozsah: 9 300 000,- Kč
Termín dodání: 09/2003

Kompletní rekonstrukce památkově chráněné radnice Rousínov

Objednatel: město Rousínov
Kontakt na objednatele: vedoucí investic pan Hrabal, tel. 517 370 323
Rozsah: 22 000 000,- Kč
Termín dodání: 01/2003

Rekonstrukce a nové fasády v Černovicích

Objednatel: ÚMČ Brno – Černovice
Kontakt na objednatele: místostarosta pan Houdek, tel. 721 016 608
Rozsah: 1 000 000,- Kč
Termín dodání: 08/2002

Novostavba DPS Střelice u Brna

Objednatel: obec Střelice
Kontakt na objednatele: místostarosta PhDr. Sklenář, tel. 547 239 430
Rozsah: 17 000 000,- Kč
Termín dodání: 5/2005

Nemocnice Vyškov – evakuační výtah v budově ORL

Objednatel: Nemocnice Vyškov
Kontakt na objednatele: Ing. Věra Seidlová, ředitelka 517 315 162
Rozsah: 12 500 000,- Kč
Termín dodání: 11/2009

Rekonstrukce ZŠ Střelice u Brna

Objednatel: obec Střelice
Kontakt na objednatele: místostarosta PhDr. Sklenář, tel. 547 239 430
Rozsah: 15 000 000,- Kč
Termín dodání: 11/2004

Sportovní stavby

Oprava podlahy v tělocvičně – ZŠ Košinova 22

Objednatel: Statutární město Brno – MČ Královo pole
Kontakt na objednatele:Ing. Monika Knolová tel: 541 588 254
Rozsah: 1,7 mil Kč
Termín dokončení: 11/2015 

Rekonstrukce ZŠ Sirotkova (škola, tělocvična)

Objednatel: Magistrát města Brna
Kontakt na objednatele: Mgr. Petr Kotyza – ředitel 606 333 997
Rozsah: 12 000 000,- Kč
Termín dodání: 8/1999

Rekonstrukce a přístavba ZŠ Merhautova (škola, tělocvična)

Objednatel: Magistrát města Brna
Rozsah: 60 000 000,- Kč 
Termín dodání: 5/1998

Novostavba ZŠ Holzova (škola, tělocvična, bazén)

Objednatel: Magistrát města Brna
Rozsah: 170 000 000,- Kč 
Termín dodání: 11/1999

Novostavba tělocvičny Střelice

Objednatel: Obec Střelice
Kontakt na objednatele: RNDr. Sklenář, tel.: 547 239 730
Rozsah: 24 000 000,- Kč
Termín dodání: 7/2007

Novostavba sportovní haly Slavkov u Brna

Objednatel: město Slavkov
Kontakt na objednatele: vedoucí investic Ing.Černý, tel.: 723 657 529
Rozsah: 20 000 000,- Kč
Termín dodání: 5/2003

Výstavba sportovního areálu v Jehnicích

Objednatel: VSK UNI Brno
Kontakt na objednatele: Mgr. Petr Kotyza – ředitel 606 333 997
Rozsah: 19 300 000,- Kč
Termín dodání: 8/2011

Zateplovací práce

Zateplení logopedického stacionáře Synkova Brno

Kompletní zateplení budovy
Objednatel: Statutární město Brno – odbor investiční MMB
Kontakt na objednatele: Ing. Zdeněk Herodes, tel: 542 174 404
Rozsah:
6,1 mil. Kč bez DPH
Termín realizace 4.6. – 22.10.215

Akce byla realizována za podpory ROP životního prostředí

Litobratřice – stavební úpravy mateřské školy

Komplexní zateplení budovy
Objednatel: Obec Litobratřice
Kontakt na objednatele: pan Milan Kadlečík – starosta, tel: 515 331 775
Rozsah: 3,6 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 15.4. – 26.7. 2015
Akce byla realizována za podpory ROP Životního prostředí

ZŠ Babice – komplexní zateplení budovy

ZŠ Babice – komplexní zateplení budovy
Objednatel:Obec Babice nad Svitavou
Kontakt na objednatele: p. Miroslav Martykán – starosta, 545 237 208
Rozsah: 2,6 mil Kč bez DPH
Termín dodání: 10.2013 – 7.2014

Akce byla financována za podpory ROP životního prostředí.

Stavební úpravy MŠ Malešovice

Stavební úpravy MŠ Malešovice
objednatel: obec Malešovice
Kontakt na objednatele: Ing Zdeněk Pavlík – starosta 546 442 346
Rozsah: 3,7 mil. Kč bez DPH
Termín dodání: 21.8-21.10.2014

Akce byla realizována za podpory ROP životního prostředí

MŠ Babice – komplexní zateplení budovy

MŠ Babice – komplexní zateplení budovy
Objednatel:Obec Babice nad Svitavou
Kontakt na objednatele: p. Miroslav Martykán – starosta, 545 237 208
Rozsah: 1,8 mil Kč bez DPH
Termín dodání: 7-9.2013

Akce byla financována z projektu ROP životního prostředí

REKONSTRUKCE DPS SLAVKOV U BRNA

Objednatel: Město Slavkov u Brna
Kontakt na objednatele: Ing. Lokaj 544 121 106
Rozsah: 4,3 mil,- Kč
Termín dodání: 9/2011

ZATEPLENÍ A REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU POLNÍ

Objednatel: BD Žuráň – Slavkov u Brna
Kontakt na objednatele: Ing. Vozdecký 773 942 630
Rozsah: 0,5 mil,- Kč
Termín dodání: 11/2011

Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte nás!

Prosím vyplňte všechna formulářová pole!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.