1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o. je opravdovou, autorizovanou stavební firmou, která si zakládá na kvalitní práci z tradičních materiálů. Při výstavbě se opíráme o četné a lety ověřené zkušenosti našich stálých zaměstnanců. Na stavebním trhu jsme již od roku 1992. Patříme tedy mezi tradiční subjekty brněnského a slavkovského kraje. Hlavní činností naší společnosti jsou mimo jiné generální dodávky staveb a jejich rekonstrukce, pro veřejný sektor i soukromé investory. Realizujeme také vlastní developerské projekty – především výstavbu bytových a rodinných domů. Provádíme i práce malého rozsahu. Součástí našich služeb je i vlastní projekční a koordinační činnost. Rovněž spolupracujeme s renomovanými odborníky v oblastech architektonických návrhů staveb i interiérů. Jsme tedy schopni vytvořit jakoukoliv komplexní stavbu dle přání našeho zákazníka. Pokud chcete při realizaci Vašeho projektu spolupracovat s opravdovou stavební firmou, jsme pro Vás ti praví.

Hlavní oblasti činnosti firmy:

 • bytová výstavba – dodávky staveb i developerské projekty
 • občanské stavby – školy, pošty, radnice, DPS, památkové budovy včetně jejich rekonstrukcí atd…
 • sportovní stavby – tělocvičny, haly, hřiště
 • provádíme i práce malého rozsahu
 • zateplovaní práce
 • výstavba rodinných domků
 • projekční činnost
 • činnost koordinátora ve výstavbě
 • výkup pozemků a nemovitostí

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, silniční motorová doprava.


3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název firmy: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o.
Sídlo: Tomáškova 908/21, Brno
IČO: 023 58 140
DIČ: CZ 023 58 140
Tel: 5 42 22 15 52
Fax: 5 42 21 34 33
Mail: info@caslava-stav.cz
Banka: Komerční banka Brno, čú: 943944 – 621/0100

Statutární zástupce firmy: Pavel Čáslava (autorizovaný stavitel v oboru stavebnictví)


4. ORGANIZACE FIRMY

Vedení firmy:
Tomáškova 908/21, Brno
Tel: 542 221 552

Divize Brněnsko:
Cacovická – Husovice
Tel: 606 111 007 Ivo Šoulák, stavbyvedoucí

Divize Slavkovsko:
Nad školou, Bučovice
Tel: 606 123 349 Ivo Sukovatý, stavbyvedoucí

Průměrný roční počet kmenových zaměstnanců za poslední 3 roky:

2012 26
2013 22
2014 22

z toho:

Příprava výroby 1
Stavbyvedoucí 2
Projekce 1
Manager zakázek 1
Řidič 1
Zedník 13
Strojník 1
Tesař 2

Počet řídících zaměstnanců:

2008 7
2009 6
2010 6

Průměrný počet externích zaměstnanců:

Tesař, klempíř 6
ZTI 5
Obklady, dlažby 5
Vodař, topenář 5
Truhlář 3
Elektro 4

Celkově firma disponuje 50 zaměstnanci.


5. CERTIFIKÁTY

Firma je rovněž zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, splňuje tak veškerá kvalifikační kritéria potřebná k účasti ve veřejné soutěži.


6. VYBAVENÍ FIRMY

UNC, nakladač Bělorus, náklad.auto LIAZ, nákladní MAN – kontejner, Fiat DUCATO dodávka, Ford Transit skříňový, Citroen Jumper, Citroen Berlingo, 2 stavební věž. jeřáby MB-80, stavební výtahy, a jiná drobná mechanizace / dopravníky betonu, míchačky 250 l, 150 l, 125 l, kompresory, motor.pily, trafostanice, omítačky, mixokrety, vibrátory aj.


7. ZÁRUKY A GARANCE

 • Firma poskytuje záruku 36 – 60 měsíců od předání a převzetí stavby.
 • Firma denně kontroluje příslušným technikem /stavbyvedoucím/ kvalituprací.
 • Firma je solventní.
 • Firma ručí veškerým svým majetkem.
 • Firma je pojištěna u Kooperativy.
 • Firma dodržuje příslušné předpisy ČSN. Ve firmě je zaveden systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Systém zavedla renomovaná firma která s naší firmou spolupracuje na neustálém zlepšování SMJ a zkvalitňování veškerých služeb, tento systém je pravidelně kontrolován certifikačním orgánem.Systém je řízen zmocněncem pro jakost (mj. evidence a průběžná kontrola VZ) ve spoluprácí s vedením firmy.
 • Firma zajišťuje zaškolení pracovníků obsluhy zadavatele, záruční i pozáruční servis.
 • V případě nutné opravy vady nebo opravy v záruční lhůtě bude nástup na provedení opravy do 7 dní od písemného doručení o nutnosti této opravy, v případě havarijní vady IHNED. Při nedodržení termínu odstranění vad – sankce. V případě pozáruční opravy bude oprava řešena na základě objednávky případně jiné dohody se zadavatelem /objednatelem/.
 • Firma bude dbát o čistotu a pořádek v místě stavby, zajistí bezplatně čistění aut při výjezdu ze staveniště.
 • Firma dodržuje příslušné hygienické předpisy.
 • Firma dodržuje vyhlášku 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a dbá na omezení negativních dopadů stavby na okolní život.
 • Firma je zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ministerstva pro místní rozvoj

Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte nás!

Prosím vyplňte všechna formulářová pole!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.