Referenční­ stavby


Bytová výstavba

RD RD " U Hradeb"

RD "U Hradeb" Slavkov u Brna
Objednatel: vlastní investice
Kontakt na objednatele: vlastní investice
Rozsah: 5 RD , 32mil. Kč
Termín dokončení: 5/2020

RD RD RD RD RD RD RD RD

BD Mikulov BD Mikulov

Investor: ERNA Bau s.r.o.
Zhotovitel: Stavební společnost Čáslava s.r.o.
Rozsah: 52 mil Kč
Termín dokončení: 3/2020

BD Mikulov BD Mikulov BD Mikulov

BD Bučovice PříhonBD Bučovice Příhon

BD Bučovice, Příhon
Předmět zakázky: Adaptace RD na bytové jednotky, Bučovice, ul. Příhon
Objednatel: vlastní investice
Rozsah: 6,1 mil Kč
Termín dokončení: 2/ 2018

 

bytový dům SVITAVAbytový dům SVITAVA

Objednatel: vlastní investice
Kontakt na objednatele: vlastní investice
Rozsah: 40mil. Kč Kč
Termín dokončení: 10/2015

bytový dům SVITAVA bytový dům SVITAVA bytový dům SVITAVA bytový dům SVITAVA bytový dům SVITAVA bytový dům SVITAVA bytový dům SVITAVA bytový dům SVITAVA bytový dům SVITAVA

Výstavba BD Bučovice I. etapaVýstavba BD Bučovice I. etapa

Název: BD Bučovice "U Škol"
Ivestor: vlastní výstavba
Rzsah : 32 mil Kč  - 22 bytových jednotek
Trmín dokončení: 6/2013

Výstavba BD Bučovice I. etapa Výstavba BD Bučovice I. etapa Výstavba BD Bučovice I. etapa Výstavba BD Bučovice I. etapa Výstavba BD Bučovice I. etapa Výstavba BD Bučovice I. etapa Výstavba BD Bučovice I. etapa Výstavba BD Bučovice I. etapa Výstavba BD Bučovice I. etapa

Výstavba garáží - Slavkov u BrnaVýstavba garáží - Slavkov u Brna

Investor : vlastní investice
Kontakt na investora : vlastní investice
Rozsah : 1.5mil Kč
Termín plnění : 3-7.2014

Novostavba 135 bytových jednotek Cacovická - Skryjova, Brno Novostavba 135 bytových jednotek Cacovická - Skryjova, Brno

Objednatel: vlastní investice
Kontakt na objednatele: vlastní investice
Rozsah: 224 000 000, - Kč
Termín dodání: 2011 

Novostavba 33 bytových jednotek - RousínovNovostavba 33 bytových jednotek - Rousínov

Objednatel: vlastní investice
Rozsah: 36 000 000,- Kč
Termín dodání: 2009

Novostavba 58 bytových jednotek Slavkov u BrnaNovostavba 58 bytových jednotek Slavkov u Brna

Objednatel: vlastní investice
Kontakt na objednatele: vlastní investice
Rozsah: 82 700 000,- Kč
Termín dodání: 2009

Rekonstrukce bytových domů Dornych Rekonstrukce bytových domů Dornych

Objednatel: ÚMČ Brno - střed
Kontakt na objednatele: tajemník ÚMČ JUDr. Novotný, tel.: 602 546 267
Rozsah: 5 500 000,- Kč
Termín dodání: 11/2004

Rekonstrukce bytového domu Brno - Václavská 18Rekonstrukce bytového domu Brno - Václavská 18

Objednatel: ÚMČ Brno - střed
Kontakt na objednatele: tajemník ÚMČ JUDr. Novotný, tel.: 602 546 267
Rozsah: 2 000 000,- Kč
Termín dodání: 09/2006

Rekonstrukce - Bytový dům PellicovaRekonstrukce - Bytový dům Pellicova

Objednatel: Statutární město Brno
Kontakt na objednatele: Ing. Kalášková, tel.: 542 171 111
Rozsah: 13 000 000,- Kč
Termín dodání: 7/2007

Rekonstrukce malometrážních bytů BučoviceRekonstrukce malometrážních bytů Bučovice

Objednatel: město Bučovice
Rozsah: 24 000 000,- Kč
Termín dodání: 2002

Rekonstrukce malometrážních bytů Bučovice

Občanské stavby

Přístavba garáže hasičské zbrojnice MilešovicePřístavba garáže hasičské zbrojnice Milešovice

Předmět díla: Vybudování zděné kce, podlahy, vnitří + vnější omítky, sekční + ocelová PP vrata
Objednatel: Obec Milešovice
Kontakt na objednatele: Ing. Bohdan Tišer, starosta 603 217 184
Rozsah: 1,5 mil Kč bez DPH
Termín dokončení: 12/2019

Přístavba garáže hasičské zbrojnice Milešovice

Rekonstrukce domu tř. Kpt. Jaroše 3, BrnoRekonstrukce domu tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

Předmět díla: rekonstrukce 4 a 5 NP budovy - rekonstrukce sřechy, dispoziční změny vnitřních prostor, podlahy, ZTI, UT, EL, nové truhlářské prvky, omítky, SDK KCE
Objednatel: Židovská obec Brno
Kontakt na objednatele: Pavel Pisk - ředitel : 731 407 599
Rozsah: 13,3 mil Kč vč DPH
Termín dokončení: 9/2018

Rekonstrukce rodinné vily v AdamověRekonstrukce rodinné vily v Adamově

Předmět zakázky: rekonstrukce rodinné vily v Adamově
Objednatel: soukromý investor
Rozsah : I. etapa = 1,2 mil Kč bez DPH
             II. etapa = 0,9 mil Kč bez DPH
Termín realizace: I. ET: 12-7.2018
                          II. ET: 2-5.2019

Rekonstrukce kapličky svaté Anny MilešoviceRekonstrukce kapličky svaté Anny Milešovice

Předmět zakázky: rekonstrukce kapličky Svaté Anny, Milešovice, výměna střechy, výplní otvorů, statické
                            zajištění objektu, sanace
Objednatel:           obec Milešovice
Rozsah:                1,2 mil Kč
Termín dokončení: 3/2019

 

Rekonstrukce kapličky svaté Anny Milešovice Rekonstrukce kapličky svaté Anny Milešovice Rekonstrukce kapličky svaté Anny Milešovice Rekonstrukce kapličky svaté Anny Milešovice

Oprava učeben B11 a B12-Mendelova univerzita BrnoOprava učeben B11 a B12-Mendelova univerzita Brno

Akce: Oprava učeben B11 a B12
Objednatel: Mendelova univerzita Brno
Rozsah prací: Výměna podlah, omítky, elektro
Cena: 0,75mil Kč bez DPH
Termín plnění: 8-10.2018

Oprava učeben B11 a B12-Mendelova univerzita Brno

Oprava podlahy učeben a kabinetu ZUŠ StřeliceOprava podlahy učeben a kabinetu ZUŠ Střelice

Objednatel: Obec Střelice
Kontakt na objednatele: PaedDr. Zdeněk Ondrášek - starosta, tel: 602158770
Rozsah: 0,6 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 6-9/2017

 

 

Úprava výukových prostor v 5. patře objektu Morfo A1 u UKBÚprava výukových prostor v 5. patře objektu Morfo A1 u UKB

Objednatel:Masarykova universita Brno
Kontakt na objednatele: Ing. Rostislav Siartčík, tel: 725 870 896 , TDO
Rozsah: 1,8 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 7-9.2017

Úprava výukových prostor v 5. patře objektu Morfo A1 u UKB Úprava výukových prostor v 5. patře objektu Morfo A1 u UKB Úprava výukových prostor v 5. patře objektu Morfo A1 u UKB Úprava výukových prostor v 5. patře objektu Morfo A1 u UKB Úprava výukových prostor v 5. patře objektu Morfo A1 u UKB

VAS, sídlo Soběšická 156, Brno: I.etapa oprav - sociální zařízeníVAS, sídlo Soběšická 156, Brno: I.etapa oprav - sociální zařízení

Předmět zakázky: Rekonstrukce sociálních zařízení
Objednatel: VAS a.s.
Kontakt na objednatele: Ing. Chalabala - TD , tel: 724 219 645
Rozsah: 4,0 mil Kč
termín dodání: 1/2017

Oprava podlahy učeben a kabinetu ZUŠ ve Střelicích u BrnaOprava podlahy učeben a kabinetu ZUŠ ve Střelicích u Brna

Objednatel: Obec Střelice u Brna
Kontakt na objednatel: PaedDr. Zdeněk Ondrášek - starosta, 547 427 413
Rozsah: 1 mil Kč
Termín dokončení: 8/2016

Rekonstrukce kontejnerového stání ŘehořovaRekonstrukce kontejnerového stání Řehořova

Předmět zakázky: Rekonstrukce kontejnerového stání Řehořova Brno
Objednatel: MČ Brno - Černovice
Kontakt na objednatele:Bc. Ján Jirků, TD, tel: 548 129 838
Rozsah: 0,3 mil Kč
Termín dokončení: 10/2016

Oprava objektu Senior Point - Charbulova 38Oprava objektu Senior Point - Charbulova 38

Předmět zakázky: Stavební přestavba stávajícího objektu na kontaktní místo Senior Point.
Objednatel: MČ Brno - Černovice
Kontak na objednatele: Mgr. Pavel Balžík - starosta tel:548 129 821
Rozsah: 0,8 mil. Kč
Termín dokončení: 11/2015

Oprava objektu Senior Point - Charbulova 38 Oprava objektu Senior Point - Charbulova 38 Oprava objektu Senior Point - Charbulova 38

Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebnyRekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny

Rekonstrukce ZŠ Kanice III - odborné učebny - finacováno z : ROP Jihovýchod, EU
Objednatel:Obec Kanice
Kontakt na objednatele: Ing Kalivoda 607 505 358
Rozsah: 4,2 mil Kč 
Termín dodání: 26.3.2015

Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny

Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebnyRekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny

Rekonstrukce ZŠ Kanice III - odborné učebny
Objednatel:Obec Kanice
Kontakt na objednatele: Ing Kalivoda 607 505 358
Rozsah: 4,2 mil Kč
Termín dodání: 26.3.2015

Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny Rekonstrukce ZŠ Kanice III- odborné učebny

UN Brno - oddělení rehabilitaceUN Brno - oddělení rehabilitace

Objednatel:Úrazová nemocnice Brno
Kontakt na objednatele: Ing Jan Nesnídal 545 211 082
Rozsah: 2,1 mil Kč
Termín dodání: 4 - 5.2014

UN Brno - oddělení rehabilitace UN Brno - oddělení rehabilitace UN Brno - oddělení rehabilitace

Střelice - Multifunkční centrumStřelice - Multifunkční centrum

Jedná se o novostavbu multifunkčního kulturního centra, které zároveň slouží jako mateřská školka.
Ivestor: Obec Střelice u Brna
Kontakt na investora: PaedDr. Zdeněk Ondráček - starosta, tel: 547 427 419
Rozsah: 38. mil. Kč 
Termín dokončení: 7/2012 

Střelice - Multifunkční centrum Střelice - Multifunkční centrum Střelice - Multifunkční centrum Střelice - Multifunkční centrum Střelice - Multifunkční centrum

Stavební úpravy školy v HabrovanechStavební úpravy školy v Habrovanech

Objednatel:Obec Habrovany
Kontakt na objednatele: Radoslav Dvořáček, starosta 517 374 274
Rozsah: 2,6 mil Kč
Termín dodání: 6-8.2012

Stavební úpravy školy v Habrovanech Stavební úpravy školy v Habrovanech Stavební úpravy školy v Habrovanech Stavební úpravy školy v Habrovanech Stavební úpravy školy v Habrovanech

MŠ Kanice – II. odděleníMŠ Kanice – II. oddělení

Objednatel:Obec Kanice
Kontakt na objednatele: Ing Kalivoda 607 505 358
Rozsah: 3,8 mil Kč
Termín dodání: 4/2012 - 7/2012

MŠ Kanice – II. oddělení MŠ Kanice – II. oddělení MŠ Kanice – II. oddělení MŠ Kanice – II. oddělení MŠ Kanice – II. oddělení MŠ Kanice – II. oddělení MŠ Kanice – II. oddělení MŠ Kanice – II. oddělení

Nika pro kontejnery SD Slavkov u BrnaNika pro kontejnery SD Slavkov u Brna

Objednatel:RESPONO a.s
Kontakt na objednatele: Ing Horáček - ředitel 603845712
Rozsah: 0,5 mil Kč
Termín dodání: 7/2012 - 9/2012

Rekonstrukce CHÚC včetně evakuačního výtahuRekonstrukce CHÚC včetně evakuačního výtahu

objednatel: Úrazová nemocnice Brno
Kontakt na objednatele: Ing Jan Nesnídal 545 211 082
Rozsah: 11,5 mil Kč
Termín dodání: 9/2012-12/2012

Rekonstrukce CHÚC včetně evakuačního výtahu Rekonstrukce CHÚC včetně evakuačního výtahu Rekonstrukce CHÚC včetně evakuačního výtahu

Zázemí distribuce stravy a sklad špinavého prádlaZázemí distribuce stravy a sklad špinavého prádla

Objednatel:Úrazová nemocnice Brno
Kontakt na objednatele: Ing Jan Nesnídal 545 211 082
Rozsah: 2 mil Kč
Termín dodání: 3.2 - 30.4.2012

Nemocnice Vyškov - evakuační výtah v budově ORLNemocnice Vyškov - evakuační výtah v budově ORL

Objednatel: Nemocnice Vyškov
Kontakt na objednatele: Ing. Věra Seidlová, ředitelka 517 315 162
Rozsah: 12 500 000,- Kč
Termín dodání: 11/2009

Rekonstrukce ZŠ Střelice u Brna Rekonstrukce ZŠ Střelice u Brna

Objednatel: obec Střelice
Kontakt na objednatele: místostarosta PhDr. Sklenář, tel. 547 239 430
Rozsah: 15 000 000,- Kč
Termín dodání: 11/2004

Novostavba DPS Střelice u Brna Novostavba DPS Střelice u Brna

Objednatel: obec Střelice
Kontakt na objednatele: místostarosta PhDr. Sklenář, tel. 547 239 430
Rozsah: 17 000 000,- Kč
Termín dodání: 5/2005

Výstavba tréninkového bydlení pro zdravotně postižené Výstavba tréninkového bydlení pro zdravotně postižené

Objednatel: Zámeček Střelice
Kontakt na objednatele: Miloš Voštera, 547 422 813
Rozsah: 4 300 000, -Kč
Termín dodání: 11/2009

Kompletní rekonstrukce památkově chráněné radnice Rousínov Kompletní rekonstrukce památkově chráněné radnice Rousínov

Objednatel: město Rousínov
Kontakt na objednatele: vedoucí investic pan Hrabal, tel. 517 370 323
Rozsah: 22 000 000,- Kč
Termín dodání: 01/2003

Kompletní rekonstrukce památkově chráněné radnice Rousínov

Rekonstrukce ZŠ KaniceRekonstrukce ZŠ Kanice

Objednatel: Obec Kanice
Kontakt na objednatele: Ing. Kalivoda, tel.: 607 505 358
Rozsah: 15 700 000,- Kč
Termín dodání: 10/2007

Rekonstrukce DPS Slavkov u BrnaRekonstrukce DPS Slavkov u Brna

Objednatel: Město Slavkov u Brna
Kontakt na objednatele: Ing. Lokaj 544 121 106
Rozsah: 4 600 000,- Kč
Termín dodání: 9/2011

Rekonstrukce a nové fasády v Černovicích Rekonstrukce a nové fasády v Černovicích

Objednatel: ÚMČ Brno - Černovice
Kontakt na objednatele: místostarosta pan Houdek, tel. 721 016 608
Rozsah: 1 000 000,- Kč
Termín dodání: 08/2002

Rekonstrukce a nástavba ZŠ Rousínov Rekonstrukce a nástavba ZŠ Rousínov

Objednatel: město Rousínov
Kontakt na objednatele: vedoucí investic pan Hrabal, tel. 517 370 323
Rozsah: 9 300 000,- Kč
Termín dodání: 09/2003

Rekonstrukce a nástavba ZŠ Rousínov

Rekonstrukce ZŠ nám. Komenského, Slavkov Rekonstrukce ZŠ nám. Komenského, Slavkov

Objednatel: město Slavkov
Kontakt na objednatele: vedoucí investic Ing. Černý, tel. 723 657 529
Rozsah: 15 000 000,- Kč
Termín dodání: 12/2003

Rekonstrukce ZŠ DrnholecRekonstrukce ZŠ Drnholec

Objednatel: Městys Drnholec
Kontakt na objednatele: Josef Čápek - starosta obce
Rozsah: 15 000 000Kč
Termín dodání: 11/2007 - 6/2008

Rekonstrukce ústavu péče pro postiženou mládež KociánkaRekonstrukce ústavu péče pro postiženou mládež Kociánka

Objednatel: Ústav soc. péče pro tělesně postiženou mládež - Královo Pole
Kontakt na objednatele: JUDr Motyčka, tel.: 606 956 614
Rozsah: 13 200 000,- Kč
Termín dodání: 11/2005

Rekonstrukce knihovny Jiřího MahenaRekonstrukce knihovny Jiřího Mahena

Objednatel: KJM v Brně
Kontakt na objednatele: Ing. Antošová, tel.: 542 532 111
Rozsah: 1 000 000,- Kč
Termín dodání: 08/2006

Rekonstrukce kulturního domu - HruškyRekonstrukce kulturního domu - Hrušky

Objednatel: Obec Hrušky
Kontakt na objednatele: p. Hudec, tel.: 723 816 490
Rozsah: 1 700 000,- Kč
Termín dodání: 10/2005

Turistická ubytovna ŘícmaniceTuristická ubytovna Řícmanice

Objednatel: Obec Řícmanice
Kontakt na objednatele: p. Heger, tel.: 603 236 747
Rozsah: 2 000 000,- Kč
Termín dodání: 11/2006

Rekonstrukce Zoo Bystrc, objekt KopytaRekonstrukce Zoo Bystrc, objekt Kopyta

Objednatel: Brno střed
Kontakt na objednatele: Ing. Bednářová 603 960 892
Rozsah: 6 500 000,- Kč
Termín plnění: 10/2006 - 11/2007

Rekonstrukce ZŠ BřežanyRekonstrukce ZŠ Břežany

Objednatel: Obec Břežany
Kontakt na objednatele: Mgr. Josef Rebenda - starosta
Rozsah: 4 600 000,- Kč
Termín dodání: 11/2009


Sportovní stavby

Oprava podlahy v tělocvičně - ZŠ Košinova 22Oprava podlahy v tělocvičně - ZŠ Košinova 22

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Královo pole
Kontakt na objednatele:Ing. Monika Knolová tel: 541 588 254
Rozsah: 1,7 mil Kč
Termín dokončení: 11/2015 

Výstavba sportovního areálu v JehnicíchVýstavba sportovního areálu v Jehnicích

Objednatel: VSK UNI Brno
Kontakt na objednatele: Mgr. Petr Kotyza - ředitel 606 333 997
Rozsah: 19 300 000,- Kč
Termín dodání: 8/2011

Novostavba tělocvičny StřeliceNovostavba tělocvičny Střelice

Objednatel: Obec Střelice
Kontakt na objednatele: RNDr. Sklenář, tel.: 547 239 730
Rozsah: 24 000 000,- Kč
Termín dodání: 7/2007

Novostavba tělocvičny Střelice

Novostavba sportovní haly Slavkov u Brna Novostavba sportovní haly Slavkov u Brna

Objednatel: město Slavkov
Kontakt na objednatele: vedoucí investic Ing.Černý, tel.: 723 657 529
Rozsah: 20 000 000,- Kč
Termín dodání: 5/2003

Novostavba sportovní haly Slavkov u Brna

Novostavba ZŠ Holzova (škola, tělocvična, bazén)Novostavba ZŠ Holzova (škola, tělocvična, bazén)

Objednatel: Magistrát města Brna
Rozsah: 170 000 000,- Kč 
Termín dodání: 11/1999

Novostavba ZŠ Holzova (škola, tělocvična, bazén)

Rekonstrukce a přístavba ZŠ Merhautova (škola, tělocvična)Rekonstrukce a přístavba ZŠ Merhautova (škola, tělocvična)

Objednatel: Magistrát města Brna
Rozsah: 60 000 000,- Kč 
Termín dodání: 5/1998

Rekonstrukce a přístavba ZŠ Merhautova (škola, tělocvična)

Rekonstrukce ZŠ Sirotkova (škola, tělocvična)Rekonstrukce ZŠ Sirotkova (škola, tělocvična)

Objednatel: Magistrát města Brna
Kontakt na objednatele: Mgr. Petr Kotyza - ředitel 606 333 997
Rozsah: 12 000 000,- Kč
Termín dodání: 8/1999

Rekonstrukce ZŠ Sirotkova (škola, tělocvična)

Zateplovací práce

Zateplení logopedického stacionáře Synkova BrnoZateplení logopedického stacionáře Synkova Brno

Předmět zakázky: Jedná se o kompletní zateplení objektu 
                           Akce byla financována z OPŽP EU
Objednatel: Statutární město Brno - odobr investiční MMB
Kontakt na objednatele: Ing. Herodes - odbor investiční MMB tel:542174404
Rozsah: 6,1 mil. Kč bez DPH
Termín dodání: 10/2015

Zateplení logopedického stacionáře Synkova Brno Zateplení logopedického stacionáře Synkova Brno Zateplení logopedického stacionáře Synkova Brno

Litobratřice - stavební úpravy MŠLitobratřice - stavební úpravy MŠ

Objednatel: Obec Litobratřice
Kontakt na objednatele: Milan Kadlečík - starosta : 515 331 775
Rozsah: 3.5 mil Kč bez DPH
Termín dodání: 26.7.2015

Litobratřice - stavební úpravy MŠ Litobratřice - stavební úpravy MŠ

Malešovice - stavební úpravy MŠ a provozní budovyMalešovice - stavební úpravy MŠ a provozní budovy

Objednatel: obec Malešovice
Kontakt na objednatele: Ing Zdeněk Pavlík - starosta 546 442 346
Rozsah: 3 787 795 Kč
Termín dodání: 21.8-21.10.2014

Malešovice - stavební úpravy MŠ a provozní budovy Malešovice - stavební úpravy MŠ a provozní budovy Malešovice - stavební úpravy MŠ a provozní budovy

ZŠ Babice - zateplení budovyZŠ Babice - zateplení budovy

Objednatel:Obec Babice nad Svitavou
Kontakt na objednatele: p. Miroslav Martykán - starosta, 545 237 208
Rozsah: 3,1 mil Kč
Termín dodání: 10.2013 - 5.2014

ZŠ Babice - zateplení budovy ZŠ Babice - zateplení budovy

Stavební úpravy školy v HabrovanechStavební úpravy školy v Habrovanech

Objednatel:Obec Habrovany
Kontakt na objednatele: Radoslav Dvořáček, starosta 517 374 274
Rozsah: 2,6 mil Kč
Termín dodání: 6-8.2012

Stavební úpravy školy v Habrovanech Stavební úpravy školy v Habrovanech

MŠ Babice - komplexní zateplení budovyMŠ Babice - komplexní zateplení budovy

MŠ Babice - komplexní zateplení budovy

V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EU
Objednatel:Obec Babice nad Svitavou
Kontakt na objednatele: p. Miroslav Martykán - starosta, 545 237 208
Rozsah: 2,1 mil Kč
Termín dodání: 7-9.2013

MŠ Babice - komplexní zateplení budovy MŠ Babice - komplexní zateplení budovy MŠ Babice - komplexní zateplení budovy MŠ Babice - komplexní zateplení budovy MŠ Babice - komplexní zateplení budovy MŠ Babice - komplexní zateplení budovy

Rekonstrukce  ZŠ BřežanyRekonstrukce ZŠ Břežany

Objednatel: Obec Břežany
Kontakt na objednatele: Mgr. Josef Rebenda - starosta
Rozsah: 4 600 000,- Kč
Termín dodání: 11/2009

Rekonstrukce ZŠ KaniceRekonstrukce ZŠ Kanice

Objednatel: Obec Kanice
Kontakt na objednatele: Ing. Kalivoda, tel.: 607 505 358
Rozsah: 15 700 000,- Kč 
Termín dodání: 10/2007

Rekonstrukce DPS Slavkov u BrnaRekonstrukce DPS Slavkov u Brna

Objednatel: Město Slavkov u Brna
Kontakt na objednatele: Ing. Lokaj 544 121 106
Rozsah: 4 300 000,- Kč
Termín dodání: 9/2011 

Rekonstrukce ZŠ DrnholecRekonstrukce ZŠ Drnholec

Objednatel: Městys Drnholec
Kontakt na objednatele: Josef Čápek - starosta obce
Rozsah: 15 000 000,Kč
Termín dodání: 11/2007 - 6/2008

Zateplení a rekonstrukce bytového domu PolníZateplení a rekonstrukce bytového domu Polní

Objednatel: BD Žuráň – Slavkov u Brna
Kontakt na objednatele: Ing. Vozdecký 773 942 630
Rozsah: 500 000,- Kč
Termín dodání: 11/2011 


V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte:

Vyberte, prosím, čeho se váš dotaz týká

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Váš dotaz


Created by Shot Creative
Úvod | O společnosti | Kontakt
Výstavba bytů a rodinných domů | Projekční a inženýrská činnost | Aktuální developerské projekty | Referenční stavby | Připravujeme | Výkup nemovitostí
Podmí­nky ochrany osobní­ch údajů